Wszelkie dane podawane podczas rezerwacji potrzebne są do przygotowania umowy wypożyczenia. 

Masz pytania?