Stowarzyszenie „SZTAB ZĄBKI” bierze udział w projekcie „Wygrywaj Wolontariat” organizowanym przez 

Fundację Pracownia Nauki i Przygody. Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Wygrywaj Wolontariat
to gra, której celem jest pomoc
w zrozumieniu nabywanych oraz rozwijanych przez wolontariuszy kompetencji i umiejętności. Rozgrywka pozwala poznać odczucia i przekonania związane z zakończonym wolontariatem, a także najważniejsze kompetencje nabyte przez Wolontariusza w trakcie współpracy z organizacją. 
Niewątpliwą zaletą gry jest fakt, że można ja wykorzystywać zarówno w formie online jak i w wersji planszowej.