Czy jest coś ważniejszego
i cenniejszego niż nasze zdrowie
i życie? Nie ma i z tym nie można polemizować. Od dawna już wiadomo, że jednym z najlepszych sposobów na prewencyjną ochronę tego co najcenniejsze jest właściwa edukacja.

 I w myśl tej zasady Stowarzyszenie „SZTAB ZĄBKI” wychodzi naprzeciw wszystkim mieszkańcom Ząbek (i nie tylko) z cyklem spotkań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat podejmowania wszelkich działań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale również pokazanie jak cenne jest przyjmowanie prawidłowych postaw i zachowań w takich właśnie przypadkach.
Jednak propagowanie wiedzy, jak należy postępować, kiedy już znajdziemy się
w obliczu sytuacji zagrożenia zdrowia i życia to jedno, drugie to pokazanie jak należy właściwie unikać takich zagrożeń.
W trakcie spotkań, poza prezentacją podstawowych elementów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, każdy z uczestników ma możliwość zapoznania się z zasadą działania defibrylatora, uczestnictwa  w praktycznej części ćwiczeniowej
z wykorzystaniem fantomów, ale również wzięcia udziału
w dyskusji na temat eliminowania zagrożeń oraz przyjmowania prawidłowych postaw.
Zajęcia skierowane są do wszystkich, natomiast odbywają się zawsze w dwóch grupach – dla dzieci i dla dorosłych. Taki podział ma na celu odpowiednie dostosowanie przekazywanej wiedzy do wieku uczestników. Warsztaty odbywają się
w niewielkich grupach, maksymalnie do
12 osób i trwają około dwie godziny. Spotkania są bezpłatne  i dostępne dla wszystkich -Stowarzyszenie „SZTAB ZABKI” organizuje je całkowicie za darmo.– 

W chwili obecnej spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu – choć Stowarzyszenie „SZTAB ZĄBKI” chciałoby organizować je nawet co tydzień.
Oczywiście taka sytuacja wynika z faktu, że sprzęt do prowadzenia warsztatów jest wypożyczany od zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji. Stowarzyszenie „SZTAB ZĄBKI” prowadzi równolegle zbiórkę funduszy na zakup własnego sprzętu – fantomów oraz pokazowego defibrylatora. Cały zestaw to koszt około 3200 zł, a dzięki ofiarności darczyńców udało się już zebrać kwotę ponad 2000 zł. Niestety, jest to zbyt mało, żeby taki sprzęt kupić i realizować jeszcze więcej spotkań – nieść wiedzę, która pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich.
Każdy z nas może wesprzeć Stowarzyszenie „SZTAB ZĄBKI” i dołożyć swoją cegiełkę
do zbiórki na tak szczytny cel. Organizacja prowadzi zbiórkę za pośrednictwem portalu internetowego www.pomagam.pl/sztabzabki, darowiznę można również przekazać tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek 39 1090 1753 0000 0001 4337 9359
z dopiskiem „Darowizna na realizację celów statutowych”. Stowarzyszenie otrzymało również pozwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej
o numerze 2020/814/OR, jeśli więc zobaczycie Państwo wolontariusza z puszką Stowarzyszenie „SZTAB ZĄBKI” to możecie przekazać datek.
Stowarzyszenie „SZTAB ZĄBKI” poszukuje również otwartych na współpracę firm 
i instytucji, które udostępnią swoją przestrzeń na organizację takich spotkań.
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych www.facebook.pl/sztabzabki oraz na www.sztabzabki.pl.

Bartłomiej Duda