Bezpieczeństwo nas wszystkich i zasady niesiania pierwszej pomocy są uniwersalne i takie same dla wszystkich – nie znają żadnych granic! 
Nasze działania w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej również nie znają granic -przy współpracy z Publiczną Biblioteką w Piasecznie, Doliną Czerska oraz Macmillan Education rozpoczynamy projekt szkoleń i warsztatów dla mieszkańców Piaseczna.