Nowe_szkolenie_PP_29x42cm
Kochani!
Życie to bezcenny dar!
 
W 2022 roku możemy kontynuować kolejną edycję bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Góra Kalwaria dzięki współpracy
z Urzędem Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Burmistrzem Arkadiuszem Strzyżewskim, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Koszary Arche Hotel, Dolinie Czerska, Macmillan Education oraz gorakalwaria.net
 
Szkolenia organizujemy co miesiąc.
 

Szkolenia realizowane w Ramach otrzymanych dotacji:

Szkolenia w Koszary Arche Hotel
Szkolenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji
Szkolenie w Sali Śubów Ratusza Góry Kalwarii
Szkolenie w Szkole Podstawowej w Baniosze
Szkolenie w sołectwie Czachówek