Kochani! 
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Annie Stańczyk mogliśmy zorganizować szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem defibrylatora 

AED dla pracowników oraz podopiecznych Domu Muzyka Seniora mieszczącego się w Kątach przy ulicy Brzozowej 24.

Dziękujemy serdecznie za możliwość
przeszkolenia pracowników oraz pensjonariuszy.

Pozdrawiamy
Zespół Stowarzyszenia PoMocny Sztab