Nad bezpieczeństwem każdego z nas czuwają strażacy, ratownicy medyczni, lekarze, strażnicy    miejscy czy policjanci, których powołaniem jest niesienie pomocy. Ale każdy z nas może również znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie stanąć twarzą w twarz z zagrożeniem i potrzebą udzielenia wsparcia – wówczas niezwykle ważna jest szybka i prawidłowa ocena sytuacji i reakcja.

Z potrzeby zwiększania świadomości społecznej, budowania prawidłowych postaw
i zachowań zrodził się pomysł zorganizowania otwartego dla wszystkich, bezpłatnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wzięli udział mieszkańcy Ząbek,  radne Marzena Toton i Olga Oleksyn oraz radny powiatowy Sławomir Pisarczyk. 
13 listopada, w Ząbkach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, odbyła się pierwsza prezentacja pod tytułem „Podaj Dotyk Życia”, poświęcona zasadom prawidłowego reagowania w przypadku potrzeby zawiadomienia służb ratunkowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Patronat nad wydarzeniem objęła Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki.

Dzięki staraniom strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, przy współpracy Straży Miejskiej w Ząbkach, Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI” oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego, każdy z mieszkańców miał okazję wziąć udział w tej niezwykle szlachetnej i potrzebnej akcji.

Organizatorzy zadbali, żeby przekazać całą swoją wiedzę na temat prawidłowego reagowania i postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – począwszy od poprawnego powiadomienia służb ratunkowych, poprzez podjęcie RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, po użycie AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość obserwować wszystkie niezbędne czynności, których celem jest prawidłowe zabezpieczenie miejsca wypadku, przeprowadzenie wywiadu z poszkodowanym czy wstępna ocenia jego stanu. Zdaniem specjalistów taka pierwsza, prawidłowa reakcja jest niezwykle istotna do właściwego podjęcia kolejnych działań. Mieszkańcy nauczyli się w jaki sposób należy zorganizować sobie pomoc, jak rozpocząć przygotowania do akcji ratunkowej, w jaki sposób zapanować nad stresem.

Poza częścią teoretyczną, przeprowadzone zostały także zajęcia praktyczne.  Dostępne były fantomy osób dorosłych i dzieci,
na których uczestnicy zajęć mogli zastosować w praktyce zdobytą wiedzę.  Najpierw ratownicy prezentowali w jaki sposób przystąpić do podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, następnie każdy z uczestników miał okazję przećwiczyć to wszystko samodzielnie – oczywiście pod okiem wykwalifikowanej kadry. Kiedy już każdy zapoznał się z czynnościami RKO, organizatorzy zaprezentowali
w praktyce, działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Na zakończenie, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które będzie piękną pamiątką, a także przypomnieniem jak ważna jest postawa
i wiedza każdego z nas.

– Takie akcje to nie tylko edukacja, ale również zwiększanie szans na przeżycie każdego, kto będzie potrzebować pomocy. To także wsparcie dla służb ratunkowych, bo w czasie potrzebnym na dotarcie do poszkodowanego, ma on szansę uzyskać niezbędną
i właściwą pomoc – podsumował wydarzenie Norbert Łosiewicz, prezes  ząbkowskiej OSP

– To była dopiero pierwsza edycja całego cyklu spotkań i szkoleń, które Stowarzyszenie „SZTAB ZĄBKI” chce organizować wspólnie z OSP i innymi organizacjami współpracującymi, jak chociażby Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. – dodał Piotr  Duda, ze Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI”

– Jest to niezwykle budujące i godne pochwały, że takie akcje są organizowane, że popularyzuje się tak istotną wiedzę, która dzięki temu jest dostępna dla każdego z nas. Mam nadzieję, że kolejne edycje przyciągną jeszcze więcej chętnych, a organizatorom życzę powodzenia. Uczmy się i przyswajajmy takie umiejętności. I oby nigdy nie trzeba wykorzystywać ich w praktyce, ale warto jednak je posiadać. – powiedział Sławomir Pisarczyk, radny Powiatu Wołomińskiego podsumowując inicjatywę druhów
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach i Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI”

Skip to content