Kochani!
Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w pierwszym w nowym roku Bezpłatne Szkolenie z Pierwszej Pomocy w Górze Kalwarii. Zorganizowanemu dzięki Restauracja Kantyna & Koszary Arche Hotel, Dolina Czerska – 100% naturalne, tłoczone soki NFC, Gorakalwaria.net, Macmillan Education ELT.
Zapraszamy na kolejne szkolenie już 26 lutego w Restauracja Kantyna & Koszary Arche Hotel.
Oczywiście #dziadziowładzio bacznie czuwał nad przebiegiem szkolenia oraz konkursu.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom.
 
Pozdrawiamy
Zespół Stowarzyszenia PoMocny Sztab