Żyj bezpiecznie – dbaj o siebie!
Żyj odpowiedzialnie – dbaj po innych!
To nasza postawa i nasze działania mają największy wpływ na wspólne bezpieczeństwo – nie bądźmy obojętni, reagujmy i pomagajmy.

Ludzkie życie to bezcenny dar i trzeba robić wszystko, żeby je ratować!
A kiedy jest zagrożone, pomóc może każdy z nas, dlatego tak ważne, żeby wiedzieć jak.
Żeby zdobyć podstawową wiedzę, wystarczy przyjść na szkolenie z pierwszej pomocy.
To nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie!

Wspólnie z Gminą Góra Kalwaria, Burmistrzem Arkadiuszem Strzyżewskim, Koszary Arche Hotel, Dolinie Czerska, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Gminą Warka, Biblioteką w Piasecznie Macmillan Education oraz gorakalwaria.net zapraszamy Was na szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w Górze Kalwarii oraz Warce!

Życie to jest bezcenny dar i warto wiedzieć jak je ratować!

16 października 2021 – Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca w Górze Kalwarii
Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, a jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. W tym roku, w imieniu Stowarzyszenie PoMocny Sztab i Gmina Góra Kalwaria mamy przyjemność zaprosić Was na rynek w GK, gdzie już od godziny 12:00 będziemy pokazywać jak prawidłowo
 przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Każdy kto odwiedził nasze stanowisko mógł wykonać masaż serca na jednym z naszych fantomów, a także przećwiczyć działanie defibrylatora automatycznego (AED).
Serdecznie zapraszamy!
Pozdrawiamy,
Zespół Stowarzyszenia PoMocny Sztab