Historia  Stowarzyszenia PoMocny Sztab,
które rozpoczęło swoje działanie w 2019 roku.

Jednak …

Wszystko zaczęło się od Piotra, pomysłodawcę i Prezesa Stowarzyszenia, który już od kilkunastu lat dał poznać się poznać jako społecznik działając lokalnie.

W 2019 roku w odpowiedzi na liczne pytania, które były kierowane do Piotra czy nie łatwiej było by działać bardziej oficjalnie dla dobra innych i zrobić coś więcej…

Po wielogodzinnych dyskusjach przyjaciół zapadła decyzja o powołaniu do życia Stowarzyszenia PoMocny Sztab (dawniej Stowarzyszenie “SZTAB ZĄBKI”).

Ciężką pracą został opracowany statut Stowarzyszenia, tak żeby jego treść umożliwiała podejmowanie działań, służących ludziom,
przez cały rok. Celem Stowarzyszenia są takie działania, które prowadzą do aktywizacji lokalnego społeczeństwa,
do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa najbliższego otoczenia.

Rok 2020 rozpoczął się momentem, w którym Stowarzyszenie rozpoczęło wdrażać swoją najcenniejszą misję –
pokazy i szkoleniaz zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich. Niestety, tak Stowarzyszenie, jak i wielu innych
ludzi na całym świecie, boleśnie odczuło wybuch pandemii koronawirusa.
W związku z całą sytuacją, w trosce o bezpieczeństwo wolontariuszy i odbiorców, działania Stowarzyszenia zostały
mocno ograniczone. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zostały wstrzymane, a w to miejsce, Stowarzyszenie uruchomiło
pomoc dla osób przebywających na kwarantannie oraz darmową pomoc prawną. To również czas na dodatkowe szkolenia,
podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności członków stowarzyszenia.

Rok 2021 to trudny rok, w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Wspólnymi siłami podjęliśmy decyzję o zmianie siedziby oraz nazwy, która w żaden sposób nie wpływa na Nasze działania, a wręcz nawet otwiera nowe możliwości.
Nową Nazwą jest Stowarzyszenie PoMocny Sztab, a siedzibą Miasto Góra Kalwaria.
Rozpoczęliśmy współpracę z lokalnymi instytucjami i firmami na terenie Gminy Góra Kalwaria, przy których udało nam się wspólnie rozpocząć cykl spacerów z Nordic Walking oraz szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców. Z tak pozytywnymi doświadczeniami wchodzimy pełni optymizmu w 2022 rok i mamy nadzieję spotkać was wszystkich podczas naszych akcji. 

Rok 2022 to przede wszystkim kontynuacja Naszych projektów przy współpracy z lokalnymi władzami, instytucjami
oraz firmami miedzy innymi bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy, wspólnych spacerów z Nordic Walking oraz
poszerzenia Naszej oferty o Porady dietetyczne oraz zabezpieczenia medyczne.
Uruchomiliśmy Ośrodek Mediacyjny przy Stowarzyszeniu PoMocny Sztab, który został wpisany na listę ośrodków
mediacyjnych sądów okręgowych w Polsce, wraz z uruchomieniem dyżuru mediatora. Udało nam się wpisać Stowarzyszenie
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00313/2022.

Rok 2023 to kolejne wyzwania i możliwości rozszerzając nasze działania o nowe miasta takie jak Piaseczno oraz Warkę. Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla Fundacji Leny Grochowskiej oraz uruchomiliśmy projekty związane z osobami
z niepełnosprawnościami. Utworzyliśmy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego działającą obecnie na terenie Gminy Góra Kalwaria.

Więcej informacji już wkrótce ….

Chcesz pomóc szerzyć naszą misję? Dołącz do Nas.