Historia Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI” Stowarzyszenia PoMocny Szatb,
w swojej obecnej formie

zaczęła w 2019 roku
Jednak …

Wszystko zaczęło się od Piotra, pomysłodawcę i prezesa Stowarzyszenia, który już kilka lat temu, 

Rok 2019 były  czasem szczególnym.

 To również moment przełomowych decyzji – w  odpowiedzi na liczne pytania, które były kierowane do Sztabu, Piotr wraz z grupą przyjaciół, postanowili zrobić coś więcej. Po wielogodzinnych dyskusjach, problemach technicznych, formalnych i personalnych zapadła decyzja o powołaniu do życia Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI”.

Ciężką pracą został opracowany statut Stowarzyszenia, tak żeby jego treść umożliwiała podejmowanie działań, służących ludziom, przez cały rok. Celem Stowarzyszenia są takie działania, które prowadzą do aktywizacji lokalnego społeczeństwa, do działań na rzecz poprawy warunków wykorzystania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.

Rok 2020 rozpoczął się momentem, w którym Stowarzyszenie rozpoczęło wdrażać swoją najcenniejszą misję – pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich.
Niestety, tak Stowarzyszenie, jak i wielu innych ludzi na całym świecie, boleśnie odczuło wybuch pandemii koronawirusa.
W związku z całą sytuacją, w trosce o bezpieczeństwo wolontariuszy i odbiorców, działania Stowarzyszenia zostały mocno ograniczone. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zostały wstrzymane, a w to miejsce, Stowarzyszenie uruchomiło pomoc dla osób przebywających w kwarantannie oraz darmową pomoc prawną. To również czas na dodatkowe szkolenia, podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. To czas pracy nad planami na 2021 rok.

Rok 2021 to trudny rok, w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Wspólnymi siłami podjęliśmy decyzję o zmianie siedziby Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI”, która w żaden sposób nie wpływa na Nasze działania, a wręcz nawet otwiera nowe możliwości. Rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Góra Kalwaria, oraz lokalnymi instytucjami i firmami, przy których udało nam się wspólnie rozpocząć cykl spacerów z Nordic Walking oraz szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców.

We wrześniu 2021, dokładnie po 3 latach Naszych działań zapadła decyzja o zmianie nazwy.
Naszą nową nazwą jest
Stowarzyszenie PoMocny Sztab.

 Z tak pozytywnymi doświadczeniami wchodzimy pełni optymizmu w 2022 rok i mamy nadzieję spotkać was wszystkich podczas naszych akcji. Oczywiście, jeśli ktoś z was chciałby włączyć się w nasze działania, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Rok 2022 to przede wszystkim kontynuacja Naszych projektów przy współpracy z lokalnymi władzami, instytucjami oraz firmami miedzy innymi bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy, wspólnych spacerów z Nordic Walking oraz poszerzenia Naszej oferty o Porady dietetyczne oraz zabezpieczenia medyczne. Uruchomiliśmy również Ośrodek Mediacyjny, który jest jedyny w najbliższej okolicy Góry Kalwarii. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.