Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Duda

Prezes, Ratownik

Bartłomiej Duda

Wiceprezes, Ratownik, Mediator

Komisja Rewizyjna

Emilia Ornat

Ratownik

Małgorzata Ślęzak

Sylwia Staniszewska

Ratownik

Pozostali Członkowie

Przemysław "Viga" Malec

Ratownik