Kochani!
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem OpenStreetMap Polska możemy uczestniczyć w przepięknym projekcie, jakim jest tworzenie mapy z dostępnymi defibrylatorami automatycznymi AED na całym świecie.
Każdy z nas może wspólnie tworzyć najaktualniejsza mapę AED na całym świecie. Aby wejść i sprawdzić czy w Naszej okolicy jest dostępne AED nie trzeba instalować aplikacji. potrzebna jest tylko przeglądarka oraz dostęp do Internetu.
 
Mapa dostępna jest pod adresem:
 
Pozdrawiamy
Zespół Stowarzyszenia PoMocny Sztab