Historia Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI” Stowarzyszenia PoMocny Szatb,
w swojej obecnej formie

zaczęła w 2019 roku
Jednak …

Wszystko zaczęło się od Piotra, pomysłodawcę i prezesa Stowarzyszenia, który już kilka lat temu, będąc jeszcze uczniem jednego z ząbkowskich gimnazjów aktywnie udzielał się przy Finałach WOŚP. Kilka lat później, za namową byłej nauczycielki, postanowił aktywniej zaangażować się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tak, w 2014 roku powstał
Sztab WOŚP w Ząbkach.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi, trochę metodą prób i błędów, udało się nam zorganizować pierwszy ząbkowski Finał w 11 stycznia 2015 roku.

Kolejne lata to dalsza, intensywna praca, mnóstwo wyzwań
i poszerzenia horyzontów. Każdy następny Finał był lepszy
i bogatszy o doświadczenia wyniesione z poprzednich lat.
To także czas, kiedy w głowie Piotra rodziły się nowe pomysły
i inspiracje do dalszych działań.

Lata 2018/2019 były dla Sztabu WOŚP Ząbki czasem szczególnym.
27. Finał w dniu 13 stycznia 2019 roku był piątym w historii działalności Sztabu prowadzonego przez Piotra. Dzięki pracy i determinacji całego, kilkuosobowego zespołu, udało się zorganizować wspaniałą imprezę, z mnóstwem znanych artystów i atrakcji dla każdego. To również Finał, który pokazał jak wielkie serca mają mieszkańcy.

Czas po 28 Finale WOŚP w Ząbkach, to również czas intensywnych rozmów z mieszkańcami, wolontariuszami.
To czas ożywionych dyskusji wewnątrz Sztabu. To również moment przełomowych decyzji – w  odpowiedzi na liczne pytania, które były kierowane do Sztabu, Piotr wraz z grupą przyjaciół, postanowili zrobić coś więcej. Po wielogodzinnych dyskusjach, problemach technicznych, formalnych
i personalnych zapadła decyzja o powołaniu do życia
Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI”.

Ciężką pracą został opracowany statut Stowarzyszenia, tak żeby jego treść umożliwiała podejmowanie działań, służących ludziom, przez cały rok. Celem Stowarzyszenia są takie działania, które prowadzą do aktywizacji lokalnego społeczeństwa, do działań na rzecz poprawy warunków wykorzystania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.

Rok 2020 rozpoczął się szóstym finałem w Ząbkach a 28. Finałem WOŚP co dało pierwszy finał pod banderą Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI”. To również moment, w którym Stowarzyszenie  rozpoczęło wdrażać swoją najcenniejszą misję – pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich.
Niestety, tak Stowarzyszenie, jak i wielu innych ludzi na całym świecie, boleśnie odczuło wybuch pandemii koronawirusa.
W związku z całą sytuacją, w trosce o bezpieczeństwo wolontariuszy i odbiorców, działania Stowarzyszenia zostały mocno ograniczone. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zostały wstrzymane, a w to miejsce, Stowarzyszenie uruchomiło pomoc dla osób przebywających w kwarantannie oraz darmową pomoc prawną. To również czas na dodatkowe szkolenia, podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. To czas pracy nad planami na 2021 rok.

Rok 2021 to trudny rok, w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Udało się zorganizować 29. Finał WOŚP w pandemii niestety bez koncertu towarzyszącego zbiórkę. Wspólnymi siłami podjęliśmy decyzję o zmianie siedziby Stowarzyszenia „SZTAB ZĄBKI”, która w żaden sposób nie wpływa na Nasze działania, a wręcz nawet otwiera nowe możliwości. Rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Góra Kalwaria, oraz lokalnymi instytucjami i firmami, przy których udało nam się wspólnie rozpocząć cykl spacerów z Nordic Walking oraz szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców.

We wrześniu 2021, dokładnie po 3 latach Naszych działań zapadła decyzja o zmianie nazwy.
Naszą nową nazwą jest
Stowarzyszenie PoMocny Sztab.

Z końcem roku skupiamy się również na przygotowaniach do 30. Finału WOŚP w Ząbkach, który, przypominamy, odbędzie się już 30 stycznia 2022 roku.
Z tak pozytywnymi doświadczeniami wchodzimy pełni optymizmu w 2022 rok i mamy nadzieję spotkać was wszystkich podczas naszych akcji.
Oczywiście, jeśli ktoś z was chciałby włączyć się w nasze działania, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Rok 2022 to przede wszystkim kontynuacja Naszych projektów przy współpracy z lokalnymi władzami, instytucjami oraz firmami miedzy innymi bezpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy, wspólnych spacerów z Nordic Walking oraz poszerzenia Naszej oferty o Porady dietetyczne oraz zabezpieczenia medyczne………. 

Skip to content