Kontakt

Napisz do Nas!

Porady Prawne –porady@pomocnysztab.org.pl

Wolontariat – wolontariat@pomocnysztab.org.pl
Zarząd Stowarzyszenia – zarzad@pomocnysztab.org.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Piotr Duda – iod@pomocnysztab.org.pl

Jak możesz nas wesprzeć: