Kochani!
Miniony weekend to szkolenie seniorów z Klub Senior + “Wisełka” w Górze Kalwarii. Bardzo się cieszymy, że możemy szkolić starsze pokolenia, które wraca na nasze szkolenia z wielkim zapałem oraz zaciekawieniem.
Szkolenie zorganizowane dzięki Klub Senior + “Wisełka”, Dolina Czerska – 100% naturalne, tłoczone soki NFC oraz Macmillan Education ELT.
Oczywiście #dziadziowładzio bacznie czuwał nad przebiegiem szkolenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.